برچسب: قصه های پیامبران

۰

نرم افزار«قصه های پیامبران»

?قصه های پیامبران? ?ذکر تمام داستان انبیاء ?پرنکنه ودانستنی+بیسارمفید ?برای طرح سوال درمسابقات گروه+کانالتان  درفضای مجازی عالیست مشخصات کتاب نام کتاب:قصه های پیامبران سازنده:سنی بوک حجم:۲٫۷MB دانلودفایل APK:(برای دانلود کلیک کنید) برای امتیاز دادن...

۰

نرم افزار«قصه های پیامبران»

?نرم افزار درخواستی کاربران ?قصه های پیامبران? ?ذکر تمام داستان انبیاء ?پرنکنه ودانستنی+بیسارمفید ?برای طرح سوال درمسابقات گروه+کانالتان عالیست   مشخصات کتاب نام کتاب:نرم افزارقصه های پیامبران سازنده:سنی بوک حجم:۲٫۶MB دانلودفایل APK:(برای دانلود کلیک...

۲

نرم افزار«تجوید قرآن-۱»

?نرم افزاری مفید برای شما آموزش کامل احکامات تجوید من جمله: مخارج حروف صفات حروف احکامات نون ومیم ساکن احکامات مد و وقف و…. مشخصات کتاب نام کتاب: تجوید قرآن-۱ سازنده:سنی بوک حجم:۲٫۴MB دانلودفایل APK:(برای...