قرآن در نهج‌ البلاغه

آنچه در صفحات بعد از نظرتان می‌گذرد گوشه‌ای از سخنان امام علی u در توصیف قرآن کریم می‌باشد که از نهج‌البلاغه گردآوری گردیده، امید است مطالعه و دقت در آن ما را به شناخت...