تجوید قران سطح۱

قرآن «قرآن کلام خدای می‌باشد که جبریل(ع) بر حضرت محمّد (ص) فرود آورده است.» «همانا این قرآن به استوارترین راه هدایت می‌کند، و اهل ایمان را که نکوکاری می‌کنند به ثوابی بزرگ مژده می‌دهد....