برچسب: سنی بوک درفضای مجازی

۲

تجوید قران سطح۱

قرآن «قرآن کلام خدای می‌باشد که جبریل(ع) بر حضرت محمّد (ص) فرود آورده است.» «همانا این قرآن به استوارترین راه هدایت می‌کند، و اهل ایمان را که نکوکاری می‌کنند به ثوابی بزرگ مژده می‌دهد....

۰

تصاویری از زندگی صحابه

در این کتاب زندګی  ۱۰نفرازاصحاب رابشیوه راستین و شګفت انګیز بیان میکند. از تو لد تا وفات و شهادت این بزرګواران را توضیح میدهد. امیدوارم سودمند باشد. مشخصات کتاب نام کتاب:تصاویری از زندگی صحابه...

۰

ماجرای باب و بهاء

پژوهش در سوابق مدعیان و کاوش در این که با چه مکاتبی پیوند داشته اند و کدامین اندیشه در آنان مؤثر افتاده است؟ از جمله مباحثی است که تا حدود بسیاری پرده از اسرار...